Rinoplasti

Artık 21senedir ki, ünlü estetik plastik cerrah, Rusya Doğal Bilimler Akademisi fahri doktorası, tıp bilimleri doçent doktorası Tigran Albertoviç Aleksanyan burun şeklinin ve burun solunum yolunun berpası ameliyatlarını başarılı şekilde gerçekleştirmektedir. Tehlikesiz cerrahiye yöntem ve teknikleri ile meydana gelmiş farklı tür deformasyonların düzeltilmesi, tekrar rinoplasti, burun ucunun şekillendirilmesi (korreksiyonu) ve hastalarının diğer estetik sorunlarına çözüm bulmaktadır. Farklı ağırlıkta yüzlerce başarılı ameliyat cerrahın yüksek uzmanlık düzeyinin göstericisidir. Tigran Albertoviç Moskova şehri Otorinolaringoloji Bilim-Pratik Merkezinde Kulak-Burun-Boğaz hastalıklar branşında uzmanlık ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktor Aleksanyan devamlı olarak rinoplasti ve endoskopik burun cerrahiyesi konulu uluslararası konfranslar, sempozyumlar ve kurslara katılmaktadır. O, günümüz rekonstrüktif tıppın bu alanı ile bağlantılı mevzularında çok sayıda bilimsel yazıların müellifidir. Tigran Albertoviç ülkemizin en saygın estetik plastik cerrahlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Tanım

Rinoplasti cerrahiyenin doğuştan meydana gelmiş veya daha sonra yaşam boyunca edinilmiş burun bozukluklarının düzeltilmesine ve berpasına yönelik ameliyatdır: işlevsel (solunum kanallarının normalleştirilmesi) ve estetik amaçlı olabilir, tamamen yok olmuş burnun tam rekonstrüksiyonu da dahil olmak üzre. Bu prosedür, hiç abartılmaksızın, en yaygın estetik plastik cerrahi ameliyatı olarak tanımlanabilir, çok sayıda insan eski çekiciliyin berpa edilmesi veya dış görüntüsünün güzelleştirilmesi için bu ameliyata baş vurmaktadır.

Rinoplastiden evvel ve sonra çekilmiş fotoğraflar

Ameliyatın fiyatı *

280 000 ruble. ( ≈ 4500 €)

Rinoplasti ameliyatının yapılmasına endiksiyonlar

İnsanların rinoplasti ameliyatına başvurmalarına sebep olan bir çok burun sorunu mevcuttur. Onlar genel olarak estetik ve işlevsel olmak üzre, iki sınıfa bölünür. Birincilerinin amacı burun şeklinin ve uzunluğunun yeniden ayarlanması ve şekillendirilmesidir, ikincilerinin amacı ise burun yolu ile solunum sorunlarına çözüm bulmaktır. Aşağıda belirtilmiş burun bozukluklarında rinoplasti ameliyatı yapılır:

 • aşırı uzunluk;
 • ileri derecede burun eğriliği;
 • burnun kanat ve deliklerinin yanlış şekli,
 • çok uzun veya kalınlaştırılmış burun ucu;
 • burun kemerinin aşırı kalınlığı;
 • burun ortasında eğrilik;
 • burun yolu ile solunumun zorlaşması.

Rinoplasti ameliyatının yapılmasına kontrendikasyonlar

Rinoplasti ameliyatının yapılmasına kontrendikasyonların mevcut olması ameliyatın gidişatına, neticelerine ve rehabilitasyon sürecine negatif etkide bulunabilir. Bu sebeple kontrendikasyonların hazırlık sürecinde teşhis edilerek ortaya çıkarılması önemlidir. Kontrendikasyonlar mutlak ve izafi olmak üzre ikiye ayrılmaktadır.

Mutlak kontrendikasyonlar olarak aşağıda belirtilmiş olanlar kabul edilir:

 • kan pıhtılaşmasında bozukluklar;
 • kalp ve damar hastalıkları;
 • mide-bağırsak kanalında, böbrek ve karaciğerde kronik patalojiler;
 • keskin enfeksiyon varlığı;
 • şeker hastalığı (diabet);
 • açık tüberkülöz;
 • onkolojik hastalıklar;
 • yaş sınırı – 18 yaştan önce ameliyatın yapılması yasaktır (burun kemik ve kıkırdağı bu yaşa kadar gelişimini sürdürmektedir);
 • psikolojik sorunlar vs.

İzafi kontrendikasyonlar olarak aşağıda belirtilmiş olanlar kabul edilir:

 • herpes enfeksiyonunun aktif sürecinin varlığı;
 • cilt yüzeyinde iltihap hastlıklarının varlığı;
 • oral mukoza iltihabı;
 • burun ve alın boşluklarında iltihabların varlığı, farklı etyolojili rinitler vs.

Ameliyata hazırlık nasıl gerçekleşiyor

Daha planlama aşamasında, hem doktor hem hasta cerrahi müdahalenin ne gibi sonuç getirceğini net şekilde bilmeleri çok önemlidir. İlk danışma görüşünde burun bölgesinin farklı proyeksiyonlardan değerlendirilmesi yapılır. Burun boşluklarının simmetrisi, burun-dudak açısı ve köprünün dış görüntüsü belirlenir. Bu göstericilerin yanısıra burun yolu ile solunum sorunları ve bozuklukları ortaya çıkarılır ve sebepleri araştırılır. Cilt yüzeyi durumunun da büyük önemi var. Örneğin kalın ve yağlı ciltlerde rehabilitasyon döneminde, dermal kat içinde bağlantı dokusu oluşturma gibi özelliği var, ki bu da hasta burun ucunun beklediğinden daha yuvarlak bir şekilde olmasına getirebilir.

Bilgisayar simulasyonu imkanı sayesinde yapılacak olan ameliyatın neticelerini önceden görmek mümkün. Bu sayede daha ilkin aşamada burnun ameliyattan sonra şeklini görsel olarak değerlendirmek imkanı yaranıyor. Bunlardan başka, ilkin prosedürler olası kontrendikasyonların ortaya çıkarılması için gerekli araştırmaları da içine kapsamaktadır.

İkinci danışma esnasında cerrah hasta ile bilgi alışverişinde bulunur, ortaya çıkacak soruları cevaplandırıyor. Rinoplasti ameliyatının yapılmasına karar verilmesi durumunda gelecek ameliyatın gerçekleştirilmesi için somut şartlar belirleniyor. Hazırlık aşamasında geçerli olan sınırlamalar konusunda bilgilendirilme çok önemlidir –sigara içme ve kan pıhtılaşmasına etkide bulunabilecek ilaçların kullanılması katiyyen yasaktır.

Özel olarak belirtelim ki, rinoplasti öncesi burun şeklinin bilgisayar simulasyonu doktor Tigran Albertoviç Aleksanyan tarafından ödenişsiz yapılmaktadır!

Ameliyatın gerçekleştirilmesi

Genel olarak rinoplasti ameliyatı ayakta yapılmaktadır. Hastada herhangi bir kontrendikasyonu mevcut değilse lokal anestezi altında, ya da genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezi kullanılması durumunda burun boşluklarına belirli bir süre için, yapılmış allerjik teşhislerin neticelerine uyğun olarak seçilmiş anestetikli tamponlar dahil edilir . Genel anestezi tercih edilmesi durumunda bunlara gerek kalmıyor. Uzmanların ortak görüşüne göre anestezi ile ilgili en önemli kıstas cerrahi müdahale durumunda hastanın güvenlik ve komforudur.

Ameliyat sonra burun üzerine sabitleyici (fiksleyici) sarğı yapılır. Ameliyattan sonra hastanın 2-3 saat süreyli başı dik şekilde uzanması gerekmektedir. Bu süre genel olarak kanamanın kesilmesi ve anestezinin etkisinin ortadan kalkması için yeterlidir.

Rinoplastiden sonra rehabilitasyon dönemi

Ameliyatdan sonra kabul edilebilir semptomlar üst çene kısmında hiss edilen ameliyat yerinin orta dereceli ağrılarıdır. Esas şişkinlik 1-1.5 hafta kadar sürebilir, kalıntı denilen şişkinlik ise 2-6 ay kadar devam edebilir, ancak söz konusu şişkinliğin diğerleri tarafından farkedilmesi pratik olarak mümkün değil.

Ameliyattan sonraki ilk günler burnun ovulması veya sümkürmek katiyyen yasaktır, bu kanamanın yeniden başlanmasına sebep olabilir. Kurumuş kan pıhtılarının temizlenmesine yalnız ameliyatdan 2-3 gün sonra başlanabilir.

Kural olarak rinoplasti plastik ameliyatdan 1 gün sonra hasta taburcu edilir, ancak onun daha sonra 1 ay devam edecek rehabilitasyon süresi boyunca doktor kontrolunde olması gerekir. Bu süre icinde her türlü fiziksel aktivitelerden, sigara ve alkol kullanılmasından kaçınmak gerekir.

Ayrıca prosedürden sonraki 3,6 ve 12 aylık dönemlerde doktor bakım/kontrolünün yapılması gerekir. Belirtmek gerekir ki, rehabilitasyon süresince burun şeklinin değişmesi mümkündür, bu yüzden ameliyat neticelerinin nihai değerlendirilme için yapılmış rinoplasti ameliyatından sonra 6 ay beklemek lazım. Rehabilitasyon süresinin uzunluğu direk olarak yapılmış cerrahin müdahalenin hacmine ve hastanın vücudunun özelliklerine bağlıdır.

Açık tipli rinoplasti

Daha yukarıda da belirtildiği gibi, açık burun estetik ameliyatı tarihte ilk defa yaklaşık olarak M.Ö. VII yüzyılda hintli doktor Sursuta tarafından tarif edilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Ve o andan bugüne kadar ameliyatın özü (temel prensibi) değişmeksizin kalmış, yalznızca cerrahi yöntemler farklı cerrahiye okulları tarafından geliştirilmiş ve güncelleştirilmiştir.

Bahsettiğimiz ameliyatın temel prensibi ise iki burun deliği arasındaki bölgenin (kolumella) orta kısmından yatay bir kesi yapılarak ameliyata başlanmakta ve burun derisi bu yolla kaldırıldıktan sonra burun ucunu oluşturan bütün kıkırdak yapılar ortaya konularak ameliyat direkt görüş altında uygulanmaktadır. Açılan bu kesilerden burun yumuşak dokuları kenara çekilerek burnun iç kısmına ulaşım yolu açılmış olur.

Açık rinoplasti ne zaman yapılır? Burundaki kemik-kıkırdak strüktürüne mudahale edilmesini gerektiren çok ciddi bozukluklar söz konusu olunca açık rinoplasti yöntemine başvurulur. Ameliyat sonra kesiklerin izleri zamanla kaybolur, fakat bu yöntemde rehabilitasyon süreci, prosedürlerin önemli derecede travmatizme sebep olması yüzünden (burun ucunun beslenmesini temin eden vasküler sistem tahrip edilmiş oluyor) çok uzun sürmektedir. Bu yüzdendir ki, açık rinoplasti ameliyatına çok ender olarak başvurulur. Bazen ise, daha önce tecrübesiz cerrahlar tarafından gerçekleştirilmiş ameliyatların istenmeyen neticelerinin ortadan kaldırılması için açık tip rinoplasti yöntemi uygulanması zorunlu oluyor.

Kapalı rinoplasti

Bizim hastanemizde burun bozukluklarının ortadan kaldırılması amacı ile, teknik olarak daha komplike olan fakat cok daha az travmatik olan diğer ameliyat yöntemi uygulanmaktadır –kapalı rinoplasti. Bu teknikte burun delikleri içerisinden yapılan kesilerle burun sırtına ulaşılmakta ve buradaki şekilsel bozukluklara gereken müdahaleler yapılmaktadır. Gerektiğinde cilt kesilmekte ve doku fazlalıkları söz konusu olunca onlar ortadan kaldırılır. Şayet hacim eksiğinin telafi edlmesi gerekiyorsa, implantlar yerleştirilerek amaca ulaşılır. Söz konusu tekniğin uygulanması ameliyat sonra kesiklerin ve izlerin yaranmasından kaçınılmasını temin ediyor ve rehabilitasyon sürecinin önemli derecede kısaltılmasını temin ediyor. Ameliiyatın estetik açıdan neticeleri son derece güzel olduğu için, hastaların büyük çoğunluğu bu yöntemi tercih ediyor, fakat aynı zamanda tekrarlanması gerekir ki, kapalı rinoplasti çok daha komplike bir ameliyatdır ve estetik cerrahın çok yüksek düzeyli olması gerekir.

Burun ucunun düzeltilmesi

Rinoplastinin söz konusu türü, açık veya kapalı teknikle gerçekleştirilebilir. Somut ameliyat tekniğinin seçilmesi belirlenmiş amaç ve burundaki bozukluğun ağırlık derecesine bağlıdır. Altını çizilmesi gerekir ki, bu tip ameliyatlarda mudahale alanı yalnızca kıkırdak ve yumuşak dokularla sınırlıdır. Çoğu zaman burun perdeleri ve kolumella da mudahaleye maruz kalır.Söz konusu ameliyatın uygulanmasını gerektirecek en sık rastlanan sebep, burun ucunun çok fazla kalın olması, aşırı uzun olması veyahut da onun ikilenmesi. Özellikle algılanması gerekir ki, dokulara haddinden fazla mudahale olumsuz neticenin elde edilmesine sebep olabilir. Bu yüzden, burun ucu düzletme ameliyatının uygulanması için cerrahın büyük tecrübeye sahip olması ve de her bir ameliyata özel olarak yaklaşması gerekir.

Tekrar rinoplasti

Tekrar rinoplasti ameliyatının gerçekleştirilmesi hem doktor hem de hasta için hem cerrahi açıdan hem de psikolojik açıdan son derece sorunlu bir durumdur. Bunun doğal kabul edilmesi gerekir çünkü birinci başarısız ameliyat sebebi ile hastada cerrah ve onun yaptığı işe karşı büyük bir hayal kırıklığı oluşmuş olur. Çoğu zaman, yeni doktora başvurulduğunda, yeni ilişkiler en baştan yaşanmış başarısızlığın etkisinde kalıyor ve cerrah hastanın tekrar başarısızlık yaşama korkusu, hiddet hissleri ile karşılaştığı gibi hatta bazen olayla ilgili suçuluk duygusu da geçiriyor.

Başarısız burun rekonstrüksiyonunun neticesi olarak çok belirgin kesik izlerinin meydana gelmesi, birleştirici dokuların büyümesi, elastikiyatın değişmesi ve diğer negatif durumlarla kaşılanabilir. Başarısız rinoplasti ameliyatının neticelerinin ortadan kaldırılması için gerekecek mudahale hacmi çok önemsiz. derecede küçük ile çok önemli arasında değişebilir. Kalbur ve ufak eğriliklerin ortadan kaldırılması için küçük çaplı operasyon, hatta revizyon yeterliyken, transplant kullanıldığı durumlarda burnun iç boşluğuna açık ulaşm yoluyla büyük rekonstrüksiyon gerekebilir.

Tekrar tam rekonstrüksiyon ihtiyacının meydana gelme sebebi birinci ameliyatın kalitesiz yapılması olabileceği gibi hasta vücudunun ameliyata bireysel reaksiyonu da olabilir. Her halükarde ikinci ameliyat neticesinde birleştirici dokuların büyümesi ve sonraki istenmeyen neticeler söz konusu olabilir. Buna göredir ki, daha birinci rinoplasti ameliyatının gerçekleştirilmesini planlaştırırken daha fazla zaman ayırarak, gerçekten de yeterli kadar tecrübeli ve yüksek uzmanlığa sahilp estetik cerrahın bulunması gerekir.

diğer işlemler

Mamoplasti, Septoplasti

 

Diğer dillerde bu makalede

       

İletişim bilgilerimiz

Doktor Aleksanyan estetik ve plastik cerrahlık

Adres: Moscow, Marshala Novikova str. 17

en yakın metro istasyonu "Shchukinskaya"

Telefonlar: +7 (963) 710-83-79

Ek bilgi için: https://art-plastic.ru

Randevu almak için tıkla

Sorularınız mı kaldı?

Yukarı